Programul "Euro 200"

Programul "Euro 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare 

Beneficiarii acestui program sunt elevii şi studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximun 150 lei pe membru de familie, exclusiv beneficiarii unui calculator de tip desktop, conform Ordonanţei de Urgenţă 87/2008 (elevii de liceu care au primit calculatoare în noiembrie 2008).  

Stabilirea numărului de beneficiari se va face în limita sumei alocate acestui program, sumă cuprinsă în bugetul Ministerului Educaţiei Naționale, conform legislaţiei în vigoare: 
Art 8(6) din Legea 269/2004: "(6) Acordarea ajutorului financiar, conform prezentei legi, se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării."

Legislaţia în vigoare este:

  • Legea 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Hotărârea de Guvern 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare.

Calendarul programului ,,Euro 200":

depunerea cererilor

până la 21 aprilie

evaluarea cererilor de către comisiile din unităţile şi instituţiile de învăţământ împreună cu comisiile de anchetă socială

19 aprilie - 19 mai

afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei Naționale  a listei de cereri eligibile

31 mai

afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei Naționale a listei de beneficiari aprobată prin ordin de ministru

1 iunie

afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listei beneficiarilor

3 iunie până la ora 18:00

depunerea contestaţiilor

5 zile de la afişarea listei pe portalul dedicat

 

Portalul dedicat acestui program este la adresa:  http://euro200.edu.ro/

 

 

Documentație: