Principiile pe care le cultivă Liceul Teoretic „Mihai Veliciu”

 • Toţi elevii doresc să înveţe şi ei trebuie încurajaţi în acest sens;
 • Dacă unii refuză să o facă sau întâmpină dificultăţi, ei trebuie ajutaţi să le depăşească şi să nu fie etichetaţi drept „dificili";
 • Toţi copiii au capacitatea de a învăţa. Obiectivul trebuie să fie cel de îmbunătăţire continuă a performanţelor şi a încrederii în forţele proprii, nu cel de cuantificare a eşecurilor;
 • Competiţia este un lucru natural, dar cooperarea este mult mai eficientă în îndeplinirea sarcinilor. Cele două nu sunt ireconciliabile; nu există o metodă „sfântă" de predare. Există loc pentru o multitudine de metode; în clasă, profesorii trebuie să fie mentori, nu doar manageri, supervizori sau instructori.
 • Şcoala creează şi întreţine strânse legături cu comunitatea locală.

Ţelul nostru trebuie să fie cel al instituirii unei atmosfere în care să poată fi respectate următoarele "percepte":

 • copiii trebuie respectaţi şi ascultaţi;
 • atât copiii, cât şi aspiraţiile acestora nu trebuie îngrădite;
 • căutarea metodelor de îmbunătăţire a înţelegerii, cunoaşterii şi a abilităţilor practice reprezintă un proces continuu care trebuie sprijinit de către profesor;
 • copiii sunt încurajaţi să creadă că pot şi trebuie să facă bine un lucru „de prima dată";
 • teama nu are ce căuta în acest proces;
 • părinţii sunt încurajaţi să joace un rol activ în cadrul acestui proces;

Valori cheie ale școlii

Deschidere - la nou, în relaţii interumane către practici europene pentru parteneriat.

Echipă - învăţăm să dezvoltăm în comun experienţe individuale.

Dezvoltare personală - prin formare şi perfecţionare permanentă.

Eficienţă - în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii exprimată prin raportul efort – rezultate; a da tot ce ai mai  bun în orice împrejurare.

Perseverenţa - a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale.

Respectul - a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.

Responsabilitatea - a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.

Autodisciplina - a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii.