Istoric

Documentele din Cancelaria Aulică din Viena din anul 1771 cuprind propuneri pentru înfiinţarea de şcoli la Chişineu-Criş, Ineu, Pâncota, fapt ce se va realiza la Chişineu-Criş în anul 1774.

Conform sistemului epocii, în Chişineu-Criş a existat învăţământ românesc pe lângă biserici.

În anul şcolar 1880-1881, localitatea Chişineu-Criş era în plină dezvoltare, având rolul de centru coordonator în domeniul învăţământului. În perioada 1895-1897 este clădită şcoala din Piaţa Avram Iancu, clădire în care se vor desfăşura cursurile şcolii primare reorganizată după actul Unirii de la 1918.

Din anul 1933 ia fiinţă şcoala primară de ucenici din Chişineu-Criş. În anul 1948 se înfiinţează la Chişineu-Criş Gimnaziul Unic de Stat, iar în anul 1957 se pun bazele Liceului de cultură generală. În anul 1962 ia fiintă şcoala profesională de pe lângă S.M.T. Chişineu- Criş care pregătea mecanici agricoli, iar mai târziu mecanici utilaje I.F.

În anul 1969 se dă în folosinţă clădirea Liceului de pe strada Primăverii nr. 3-5. În anul 1975 s-au sărbătorit 200 de ani de învăţământ românesc la Chişineu-Criş.

În cadrul Liceului a funcţionat o secţie cu limba de predare maghiară, cu clasele I-VIII.

Începând din martie 2000, Liceul Teoretic din Chişineu-Criş a fuzionat cu Grupul Şcolar Agricol din localitate şi a devenit Grupul Şcolar "Mihai Veliciu" Chişineu-Criş. În septembrie 2003 se scindează Grupul Şcolar în Liceul Teoretic "Mihai Veliciu" Chişineu-Criş şi Grupul Şcolar Agricol Chişineu-Criş.

Patronul spiritual al şcolii, Mihai Veliciu, s-a remarcat în "generaţia memorandiştilor arădeni", remarcabilă prin vigoarea şi consecvenţa atitudinilor politice în lupta de eliberare naţională.

În slujba şcolii, generaţii de educatoare, învăţători şi profesori au contribuit cu priceperea, măiestria şi darul pedagogic la formarea atâtor generaţii de elevi, deveniţi azi oameni cu care localitatea se mândreşte.

 

Poze vechi, reprezentând fragmente din viața liceului, din colecția familiei Roitan: