Consiliul de administrație

 1. PALCU AMELIA FELICIA– director – responsabila cu activitatea administrativ–financiară

 2. LIPOVANU COSMIN – director adjunct – responsabil cu procesul instructiv–educativ

 3. MOŢ  FLOARE–profesor învăţământ primar–responsabila claselor primare (clădirea Oituz)

 4. GALL VALENTIN – prof.– responsabil cu activităţile educative, extracurriculare şi extraşcolare, responsabilul  activităţilor de formare continuă

 5. PREDA OCTAVIAN – responsabil  comisiilor de lucru din unitatea de invatamant

 6. MISARĂȘ LOREDANA - coordonator  pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

 7. CHERECHEŞI DANIEL– reprezentantul Primăriei oraşului Chişineu–Criş – responsabilul îmbunătăţirii colaborării cu Primăria oraşului

 8. TRIPA  IOAN–reprezentantul Consiliului Local–responsabilul urmăririi gestionării fondurilor locale

 9. LASC EMILIAN - reprezentantul Consiliului Local, susţine intenţiile de dezvoltare, a proiectelor aflate în derulare şi a proiectului de buget al şcolii, în şedinţele Consiliului Local

 10. CHEREJI FLORIN FLAVIUS -reprezentantul Consiliului Local, responsabilul îmbunătăţirii colaborării cu Consiliul Local

 11. STANA CARINA – reprezentanta Comitetului de părinţi, responsabila colaborării cu O.N.G.–uri

 12. GULEŞ  LORENA – reprezentanta Comitetului părinţilor – responsabilul colaborării şi relaţionării cu familia, a îmbunătăţirii frecvenţei elevilor şi a stării disciplinare în şcoală

 13. BORZA DIANA – reprezentantul Consiliului elevilor, responsabilul colaborării cu elevii