Comisiile cu caracter permanent:

1.Comisia pentru curriculum;

2. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;

3.Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică;

4. Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;

5. Comisia pentru controlul managerial intern;

6.Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii;

1. Comisia pentru curriculum:

 • Director prof. Palcu Amelia  - președinte
 • Coordonator pentru  proiecte și programe educative școlare și extrașcolare -prof. Misaras Loredana- responsabil comisia diriginţilor
 • Badea Cristina – responsabil catedră Limba şi literatura română
 • Goldiş Cristina – responsabil catedră Limbi moderne
 • Brândaş Adriana – responsabil catedră Matematică, informatică
 • Misaras Loredana – responsabil catedră Ştiinţe (biologie, fizică, chimie, geografie)
 • Dascăl Jenica – responsabil catedră Istorie, ştiinţe sociale, religie
 • Ion Laurenţiu – responsabil catedră şi comisie metodică Educaţie fizică, arte, educaţie tehnologică
 • Lipovanu Cornelia – responsabil comisie metodică  învățători;
 • Gall Valentin-resposabil structură Școala Gimnazială Nădab;

2.Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii:

 • Lipovanu Cosmin- dir.adj. - coordonator pentru conducere operativă
 • Prof. - responsabil Goldiș Cristina
 • Prof. Gagea Ioan- lider sindicat
 • D-nul Tripa Ioan - reprezentant Consiliu Local
 • Guleș Lorena - reprezentantul parintilor
 •  Sava Andreea- reprezentantul elevilor
 • -prof. Gall Valentin Nădab
 • -prof. înv. primar - Jivan Dana Oituz
 • -prof. Preda Octavian Liceu

3.Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică:

 • Duma Gabriela – responsabil
  • Şefii de catedre
 • Badea Cristina – responsabil catedră Limba şi literatura română
 • Goldiş Cristina – responsabil catedră Limbi moderne
 • Brândaş Adriana – responsabil catedră Matematică, informatică
 • Misaras Loredana – responsabil catedră Ştiinţe (biologie, fizică, chimie, geografie)
 • Dascăl Jenica – responsabil catedră Istorie, ştiinţe sociale, religie
 • Ion Laurenţiu – responsabil catedră şi comisie metodică Educaţie fizică, arte, educaţie tehnologică
 • Lipovanu Cornelia – responsabil comisie metodică invatatori
 • Misaras Loredana- responsabil comisia diriginţilor
 • Gall Valentin-resposabil structură Școala Gimnazială Nădab;
 • Galea Sorina
 • Vădăsan Bianca

4.Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă :

 • Bănică Dorina - responsabil
 • Birta Sorin – responsabil
  • Membrii:
 • Preda Octavian
 • Miron Dumitru
 • Faur Marian
 • Codrean Flavia
 • Galea Sorina
 • Otlăcan Radu
 • Popa Elena
 • Turcaş Răduţu(responsabil Nădab)
 • Palcu Amelia
 • Administrator: Zambori Vilhelm

5. Comisia pentru controlul managerial intern al Liceului Teoretic ,,Mihai Veliciu” Chisineu-Cris în urmatoarea componență:

 1. Presedinte: prof. LIPOVANU COSMIN – director adjunct, responsabil activitatea instructiv – educativă;
 2. Vicepresedinte: prof. GALL VALENTIN – coordonator structura Scoala Gimnaziala Nadab
 3. Membru: ec. IGNAT GINA – contabil şef , responsabil activitatea financiar-contabila;
 4. Membru: prof. JUNC DELIA – secretar, responsabil activitate resurse umane;
 5. Membru: ZAMBORI VILHELM – administrator, responsabil activitatea administrativa.

6.Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii:

 • Preda Octavian – responsabil
 • Preda Dana - responsabil
 • Chiş Livia – responsabil
  • Membrii:
 • Filip Delia
 • Ispas Ana
 • Badea Cristina
 • Uzun Sebastian
 • Brescan Ancuța
 • Cladovan Delia
 • Preda Octavian
 • Palcu Amelia
 • Lipovanu Cosmin
 • Sime Sorin
 • Gagea Ioan
 • Birta Sorin
 • Purcel Claudiu - reprezentant al Asociaţiei de părinţi
 • Sava Andreea - reprezentant elevi
 • Ion Laurențiu

Comisiile cu caracter temporar:

1. Comisia de acordare a burselor si a altor ajutoare sociale pentru elevi:

 • Preşedinte – Palcu Amelia
 • Prof. Moț Cristina – responsabil
  • Membri:
 • Secretar Junc Delia
 • Contabil Ignat Gina
 • Laborant Heid Luci
 • Galea Sorina – responsabil Oituz
 • Gall Valentin – responsabil Nădab
 • Roman Dana

2.Comisia pentru monitorizarea frecvenţei elevilor și a ritmicității notării, combaterea absenteismului și abandonului:

 • Șerfezi Rahela – responsabil
  • Membrii:
 • Cladovan Delia
 • Filip Delia
 • Sime Sorin
 • Mate Erzsebet
 • Otlăcan Radu
 • Preda Dana
 • Turcaş Răduţu
 • Duma Gabriela

3.Comisia pentru actualizarea permanenta a ROI si PDI:

 • Preşedinţi: Palcu Amelia, Lipovanu Cosmin
  • Membri
 • Uzun Sebastian – responsabil
 • Badea Cristina
 • Ion Laurenţiu
 • Miron Dumitru
 • Moţ Floare
 • Lipovanu Cornelia

4.Comisia pentru revista scolii:

 • Preda Octavian- responsabil
  • Membri:
  • Sime Sorin
 • Codrean Flavia
 • Badea Cristina
 • Goldiş Cristina
 • Gurban Diana
 • Ion Laurenţiu
 • Ispas Ana
 • Jivan Dana
 • Moţ Floare
 • Filip Delia
 • Lipovanu Cosmin
 • Otlăcan Radu
 • Roman Dana
 • Uzun Sebastian
 • Misaras Loredana

5.Comisia de monitorizare a disciplinei şcolare:

 • Lipovanu Cosmin -președinte
 • Preda Octavian-responsabil

Membrii :

 • Miron Dumitru
 • Birta Sorin
 • Gagea Ioan
 • Purcel Claudiu
 • Uzun Sebastian
 • Moț Floare
 • Poteraș Ramona
 • Brescan Anca

6.Comisia de echivalare :

 • prof. Palcu Amelia
 • prof. Duma Gabriela
 • prof. Ilyes Ibolya- responsabil/ metodist ISJ

7.Comisia de salarizare:

 • Ignat Gina - responsabil 
 • Palcu Amelia
 • Lipovanu Cosmin
 • Junc Delia
 • Preda Dana
 • Purcel Claudiu
 • Feldan Claudiu
 • Gall Valentin
 • Gagea Ioan – lider de sindicat

 

Comisiile cu caracter ocazional:

1. Comisia pentru inventarierea patrimoniului unității de învățământ:

 1. Palcu Amelia – președinte
 2. Gagea Ioan - membru
 3. Jivan Dana - membru
 4. Miron Bianca - membru
 5. Vădăsan Bianca - membru
 6. Purcel Cornelia - membru
 7. Popa Alina - membru
 8. Goldiș Cristina - membru
 9. Filip Delia - membru
 10. Birta Sorin - membru
 11. Purcel Claudiu - membru
 12. Duma Gabriela - membru
 13. Moț Cristina - membru
 14. Uzun Sebastian - membru
 15. Roman Dana - membru
 16. Misaraș Loredana - membru
 17. Popa Elena - membru
 18. Cladovan Delia - membru
 19. Galea Sorina - membru
 20. Codrean Flavia - membru
 21. Faur Marian - membru
 22. Badea Cristina - membru
 23. Rechtenwald Lavinia - membru
 24. Giurgiu Andreea - membru
 25. Pleșa Ionela - membru
 26. Pavel Florin - membru

2.Comisia pentru activităţi extraşcolare si extracurriculare :

 • Misarăș Loredana - responsabil
 • Brândaş Adriana
 • Brescan Anca
 • Goldiş Cristina
 • Gurban Diana
 • Moţ Floare
 • Palcu Amelia
 • Roman Dana
 • Poteras Ramona
 • Codrean Flavia
 • Pavel Florin
 • Miron Dumitru
 • Ion Laurențiu

3.Comisia pentru olimpiade si concursuri şcolare şi extraşcolare :

 • Lipovanu Cosmin – presedinte dir adj
 • Sime Sorin– responsabil
  • Membrii:
 • Badea Cristina
 • Brândaş Adriana
 • Galea Sorina
 • Ion Laurenţiu
 • Miron Dumitru
 • Dascăl Jenica
 • Goldiș Cristina
 • Preda Octavian
 • Dărău Aurelia
 • Pavel Florin
 • Palcu Amelia
 • Misarăș Loredana
 • Pleșa Simina

4.Comisia pentru elaborarea si mediatizarea ofertei educationale:

 • Brândaș Adriana – responsabil
  • Membrii:
 • Palcu Amelia
 • Lipovanu  Cosmin
 • Gall Valentin
 • Uzun Sebastian
 • Otlacan Radu
 • Preda Octavian

5.Comisia pentru întocmirea orarului şi asigurarea serviciului pe şcoală:

 • Lipovanu Cosmin - responsabil
 • Palcu Amelia
 • Gagea Ioan
 • Feldan Claudiu
 • Codrean Flavia
 • Lipovanu Cornelia
 • Gall Valentin

6.Comisia pentru reglementarea si monitorizarea accesului in unitate:

 • Preşedinţi: Palcu Amelia, Lipovanu Cosmin
  • Membrii
 • Codrean Flavia - responsabil
 • Otlăcan Radu
 • Goldiș Cristina
 • Faur Marian
 • Jivan Dana – responsabil Oituz
 • Preda Dana
 • Preda Octavian
 • Turcaş Răduţu - responsabil Nădab

7.Comisia pentru monitorizarea pregatirii elevilor pentru examenele nationale:

 • Preşedinte: Lipovanu Cosmin
 • Preda Dana-responsabil
 • Membrii

Învățători II-IV

 • Moț Floare
 • Galea Sorina
 • Filip Delia
 • Vădăsan Bianca
 • Popa Elena
 • Purcel Claudiu

Diriginti VI

 • Brândaș Adriana
 • Pleșa Simina
 • Moț Cristina
 • Turcaș Răduțu

Diriginți VIII

 • Goldiș Cristina
 • Uzun Sebastian
 • Ispas Ana
 • Macovei Delia

Diriginți XII

 • Gall Valentin
 • Roman Dana
 • Duma Gabriela
 • Pavel Florin

8.Comisia pentru promovarea imaginii scolii si relatia cu mass media :

 • Poteraș Ramona – responsabil
  • Membrii:
 • Palcu Amelia
 • Misarăș Loredana
 • Lipovanu Cosmin
 • Sime Sorin
 • Gall Valentin
 • Preda Octavian
 • Purcel Claudiu
 • Lipovanu Cornelia

9.Comisia responsabilă cu gestionarea SIIIR:

          Președinte: Prof. Palcu Amelia – director

Membrii:

 • Prof. Lipovanu Cosmin- director adjunct
 • Junc Delia – secretar sef
 • Ignat Gina – contabil sef
 • Feldan Claudiu – informatician