Codurile specializărilor clasa a IX-a, învățământ profesional